Beleggen in Oplossingen

Beleggen in Oplossingen

Verviervoudig de positieve duurzaamheidsbijdrage

PFZW belegt in ondernemingen en projecten die financieel rendement opleveren én bijdragen aan maatschappelijke oplossingen. Dit noemen we Beleggen in Oplossingen.

We hebben de ambitie om onze beleggingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken te verviervoudigen van € 5 miljard in 2015 naar tenminste € 20 miljard in 2020. Dit hebben we als doelstelling opgenomen in ons beleggingsbeleid 2020 (Beleidsinitiatief 5: Verviervoudig de positieve duurzaamheidsbijdrage). Bewust kiest PFZW voor een ambitieuze doelstelling. Dit weerspiegelt de aspiratie om duurzaamheid verregaand te verankeren in het beleggingsbeleid.

We beleggen in oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Recente voorbeelden van BiO-beleggingen zijn directe investeringen in spoorweginfrastructuur, openbaar vervoer en zonne-energie. Eind 2018 heeft PFZW € 13,8 miljard aan beleggingen die bijdragen aan dergelijke oplossingen.

Met het huidige beleid verwachten we in 2020 uit te komen op circa € 16 miljard aan beleggingen. Daarmee wordt naar verwachting de initiële doelstelling voor 2020 (€ 20 miljard) niet gehaald binnen de huidige mandaten. Dat is nog steeds een substantiële bijdrage aan een leefbare wereld.