Het onderscheid tussen BiO en SDI

De thema’s waarvoor we sinds 2014 beleggen in oplossingen komen overeen met 5 van de 17 ontwikkelingsdoelen: zie afbeelding 1. BiO is dus een subset van SDI. Waarom kijken we naast BiO’s dan nu ook naar SDI’s? We willen weten hoe we bijdragen aan de overige SDG’s. Bovendien wordt de mate van ‘SDG alignment’ van de portefeuille hiermee beter vergelijkbaar met die van andere financiële instellingen.

Afbeelding 1

Dit is niet het enige verschil. Bij BiO-beleggingen meten we allereerst de impact die het bedrijf of project genereert, oftewel: hoeveel hernieuwbare energie is gegenereerd, hoeveel mensen zijn geholpen aan medicijnen, et cetera. Bij SDI doen we dat niet. Hier kijken we alleen of de belegging in lijn is met de SDG’s. Daarnaast is bij SDI de thema-invulling breder dan bij BiO: zo kijken we binnen het BiO-thema gezondheidszorg alleen naar de 20 meest dodelijke ziekten, terwijl we bij SDI de behandeling van veel meer ziekten zien als bijdrage aan het ontwikkelingsdoel over gezondheid.