PFZW moedigt Shell aan voortrekkersrol te nemen

Op maandag 22 mei 2018 was de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Op de agenda stond een voorstel van Follow This, waarin Shell wordt gevraagd zijn klimaatambities van november 2017 aan te scherpen. PFZW heeft zich van stemming onthouden. De reden hiervoor is dat Shell in november 2017 de ambitie heeft uitgesproken zijn netto CO2-voetafdruk te verminderen met ongeveer 20% in 2035, 50% in 2050 en in 2070 een netto-uitstoot te hebben van nul. Met deze langetermijnambities komt Shell grotendeels tegemoet aan de oproep die PFZW in 2017 heeft gedaan bij de aandeelhoudersvergadering. Deze argumenten zijn uitgewerkt in een stemverklaring die is gepubliceerd op onze website. Wij blijven Shell aanmoedigen (nog meer) een voortrekkersrol te nemen bij het versnellen van de energietransitie.