In gesprek met Greenpeace

Bij PFZW delen we de ambitie van Greenpeace om te komen tot een duurzame wereld met een CO2-vrije economie. Maar we kiezen voor een andere aanpak dan Greenpeace. Sinds 2016 verkopen we de meest vervuilende bedrijven, stapsgewijs. De bedrijven in de aandelenportefeuille die de meeste CO2 uitstoten worden verkocht, en ingeruild voor bedrijven die in verhouding minder CO2 uitstoten. Als meer beleggers dit beleid volgen, worden de klimaatbewuste bedrijven beloond en worden de achterblijvers gestraft. Daarnaast beleggen we in klimaatoplossingen.

Halvering CO2-uitstoot

PFZW wil de totale CO2-uitstoot van alle bedrijven waarin we aandelen bezitten, in het jaar 2020 hebben gehalveerd ten opzichte van 2016. Intussen is de uitstoot verminderd van 339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet naar 240 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet.

We bereiken deze resultaten door per sector van de economie bedrijven met de grootste CO2-uitstoot te verkopen en in te ruilen voor bedrijven die het duidelijk beter doen. Dat doen we ook in de energiesector. Bedrijven die actief zijn in olie winnen uit teerzand hebben een relatief hoge CO2-uitstoot. Sinds 2016 bouwen we onze belangen in deze bedrijven dan ook geleidelijk af. We doen dat geleidelijk, om een goede prijs bij verkoop te kunnen krijgen. Zo beschermen we het pensioen van onze deelnemers. Dat is ook de reden dat we Greenpeace niet kunnen vertellen wanneer we precies welke bedrijven verkopen. Daarmee zouden we informatie aan de markt geven die de prijs bij verkoop drukt. Maar dat we afbouwen, is een feit.

Beleggen in oplossingen voor schone energie

We verkopen stapsgewijs vervuilende bedrijven en investeren tegelijkertijd juist veel in bedrijven die duurzame energie opwekken. De afgelopen jaren is die belegging in schone energie gegroeid tot zo’n € 7,4 miljard.

Wij blijven de komende jaren in elk geval graag met Greenpeace over dit onderwerp in gesprek. Want hoewel onze aanpak verschilt, zijn we het over het uiteindelijke doel roerend eens: een betere en schonere wereld.