Hoe PFZW de CO2-uitstoot gaat verminderen

Sommige sectoren produceren veel CO2, zoals de mijnbouw en elektriciteitsbedrijven. In die sectoren verkleinen we onze beleggingen in de meest vervuilende bedrijven. Tegelijkertijd gaan we het gesprek met deze bedrijven aan om ze te stimuleren schoner te produceren. Met het verkleinen van de voetafdruk proberen we ondernemingen te stimuleren tot de transitie naar een circulaire economie. Tegelijkertijd nemen we onze eigen verantwoordelijkheid door een tastbare verkleining van de voetafdruk van onze eigen portefeuille.

Een belangrijke oorzaak van klimaatverandering is de uitstoot van CO2. PFZW wil dat in 2020 de CO2-uitstoot van bedrijven waar wij in beleggen de helft minder is dan bij de 0-meting. Dit is één van de doelstellingen die is opgenomen in ons beleggingsbeleid 2020 (Beleidsinitiatief 6: Halveer de negatieve voetafdruk van de portefeuille).

Sinds 2016 verkopen we aandelen van de meest vervuilende bedrijven in de meest vervuilende sectoren, zoals energiebedrijven en olieproducenten. Ook gaan we met deze bedrijven in gesprek. We vragen ze om minder CO2 uit te stoten en sporen ze aan om over te stappen naar schone energie. Fossiele brandstoffen zijn op dit moment nog nodig voor economische ontwikkeling en we kunnen nog niet zonder deze brandstoffen, denk aan benzine voor uw auto. Wel zien we de noodzaak van een overstap naar duurzame bronnen van energie. We gebruiken onze invloed waar mogelijk om die transitie te realiseren.  

Waarom doen we dat?

Het is onze overtuiging dat bedrijven die een grotere belasting zijn voor het milieu op termijn slechtere rendementen opleveren. Dus we stoppen het pensioengeld liever in schonere bedrijven. Zo draagt het pensioenvermogen bij aan een betere wereld in plaats van deze uit te putten.

Gaat dit ten koste van het pensioen?

Juist als we niets doen gaat dat uiteindelijk rendement kosten. De verandering van het klimaat brengt risico’s mee voor onze beleggingen en het rendement. Daar moeten we nu alvast op inspelen door vervuilende bedrijven te dwingen om schoner te worden.

Waarom stopt PFZW niet met beleggingen in steenkool en olie?

Ons eerste doel blijft altijd een goed pensioen. We nemen een te groot risico als we nu meteen helemaal stoppen met beleggen in bijvoorbeeld energiebedrijven. Bovendien willen we de bedrijven die juist hun best doen om schonere energie te leveren niet straffen door ze te verkopen. We willen de meest vervuilende bedrijven aansporen om schoner te worden en dus minder CO2 uit te stoten. Direct stoppen met de meest vervuilende bedrijven betekent ook dat we afstand doen van invloed. Daarom bouwen we steeds een beetje af. Bedrijven moeten de tijd krijgen zich aan te passen en schoner te worden. Onze aanpak is een signaal naar de energiewereld: kom in actie. PFZW neemt 4 jaar de tijd hiervoor, in 2020 loopt deze termijn ten einde.

Doel: CO2-voetafdruk gehalveerd in 2020

Nulmeting op 31 december 2014 in de aandelenportefeuille: relatieve CO2-voetafdruk = 339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet. Op 31 december 2018 is: relatieve CO2-voetafdruk = 240 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet.1

Voortgang

De daling is minder groot dan voorzien. Dit is voornamelijk een gevolg van de CO2-data die wij gebruiken. Wij meten onze doelstelling af ten opzichte van een historisch punt in de tijd, namelijk de CO2-voetafdruk eind 2014. Dit betekent dat als de hele markt door de jaren heen CO2-intensiever wordt, onze doelstelling des te moeilijker wordt om te behalen. Dit is ook wat we terugzien in de cijfers. De brede markt is maar liefst 10% CO2-intensiever geworden, terwijl de aandelenportefeuille van PFZW 26 % minder CO2-intensief is geworden. Dit geeft aan dat de wijze van sturing wel degelijk effect sorteert.

Het is nog geen 2020. De markt kan in de komende jaren minder CO2-intensief worden, waarmee onze doelstelling mogelijk haalbaar wordt. We zijn met onze leverancier van CO2-data in gesprek om de oorzaken te verkennen van de stijging van de CO2-intensiteit in de brede markt. Zo kunnen we verkennen of er iets moet veranderen aan onze methodiek of doelstelling. We wegen hierbij wel mee dat het bereiken van het getal “170” een vertaling is van het hogere doel, maar niet het doel op zich. Het uiteindelijke doel is CO2-data mee te wegen in de aandelenportefeuille, ondernemingen aan te zetten tot het verminderen van hun CO2-uitstoot en hen te stimuleren een robuuste klimaatstrategie te ontwikkelen.

  • 1 Begin 2015 hebben we de CO2-uitstoot van alle ondernemingen in de aandelen portefeuille in kaart gebracht en een nulmeting bepaald ten opzichte waarvan we de uitstoot halveren (peildatum portefeuille 31-12-2014). We gebruiken hiervoor gegevens over CO2-uitstoot van ondernemingen in portefeuille die we kopen van de gespecialiseerde dataleverancier Trucost. Dit betreft naast de eigen CO2-uitstoot van de onderneming (scope 1) ook het elektriciteitsverbruik (scope 2) en een gedeelte van de CO2- uitstoot van de toeleveranciers (scope 3). Emissiedata is met vertraging beschikbaar waardoor deze data minimaal een jaar achterloopt op de portefeuille peildatum. Op de PGGM-website staat een uitgebreide beschrijving van de meetmethode.