Aandringen bij Tyson op verbetering

Met zijn slachthuizen en (vooral) intensieve veehouderijen is Tyson één van de grootste watervervuilers in de VS. Hun bedrijven produceren grote hoeveelheden mest en chemische stoffen. Een deel ervan komt in rivieren en meren terecht. De gevolgen voor het milieu in de VS zijn groot en deze ernstige watervervuiling vormt bovendien een financieel risico voor onze belegging in Tyson: boetes en steeds strengere regels leiden tot hogere kosten. Ook kunnen overheidscontracten komen te vervallen.

PFZW heeft zich daarom aangesloten bij andere beleggers die verandering willen zien. De groep staat onder leiding van een aantal bevlogen nonnen: de zusters van de ‘American Baptist Home Mission Society’. Samen oefenen wij druk uit op Tyson om de vervuiling te beperken.

Hoe sporen we Tyson aan tot verandering? Dat doen we door op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering met specifieke voorstellen te komen. Goed nieuws: er sluiten zich steeds meer beleggers aan. Helaas, een meerderheid zit er nog niet in. De meeste aandelen zijn namelijk in handen van de ‘Tyson Limited Partnership’. We moeten het daarom vooral van goede argumenten hebben, en in gesprek blijven. 

Het verbeteren van bedrijven is een zaak van lange adem, met een onzekere uitkomst. In het geval van Tyson lijkt het te werken. In 2017 werd een directeur duurzaamheid aangesteld. Dat is een mooie stap. In 2018 heeft Tyson met het World Resources Institute bepaald hoe de eigen slachterijen en megastallen (83) aan lokale waterkwaliteitsnormen kunnen voldoen. Ook heeft Tyson toegezegd om duurzaam graan in te kopen voor een totaal van 800.000 hectare waarop veel minder kunstmest zal worden gebruikt (en er dus minder in het water terechtkomt). Het legt daarover ook verantwoording af in het duurzaamheidsverslag. Wij blijven er bij de onderneming op aandringen verdere verbeteringen door te voeren.