Belegging in een veelbelovend Alzheimermedicijn

Nederland telt ruim 270 duizend mensen met dementie, en de verwachting is dat dit cijfer in 2040 is opgelopen tot boven het half miljoen. Daarmee vormt deze ziekte een grote last, in de eerste plaats voor de patiënten, maar ook voor hun verzorgers.

PFZW zoekt naar beleggingen die bijdragen aan een betere gezondheidszorg. In 2018 hebben we een actieve positie genomen in het Japanse farmaceutische bedrijf Eisai. Deze onderneming is, samen met haar Amerikaanse partner Biogen, een vooraanstaand ontwikkelaar van medicijnen die de progressie van de ziekte van Alzheimer in patiënten met een milde tot gematigde vorm beogen te vertragen.

Alzheimer is de meest voorkomende variant van dementie. De Alzheimer Association verwacht dat 60 tot 80% van alle Alzheimerpatiënten op termijn een ernstige vorm van de ziekte zal ontwikkelen. Het gaat daarbij om grote aantallen: alleen al in Azië zijn dat halverwege deze eeuw naar verwachting 132 miljoen mensen, denkt de Alzheimer Association.

Gewonnen levenskwaliteit

De belegging in Eisai is onderdeel van onze beursgenoteerde beleggingen-in-oplossingen: deze moet marktconforme financiële rendementen opleveren, gecombineerd met positieve impact. De impact zou hier kunnen worden uitgedrukt in gewonnen levenskwaliteit. Deze impact-beleggingen kunnen worden gekoppeld aan nr. 3 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN.

PFZW verwacht dat Eisai in het komende half jaar drie verschillende medicijnen in een gevorderd stadium binnen de klinische ontwikkeling zal hebben en dat een eerste programma in de loop van 2020 afgerond zal worden. Daarmee komen de producten van Eisai in een fase terecht van mogelijke goedkeuring door de toezichthouder. De bewuste medicijnen zouden de progressie van Alzheimer moeten vertragen en de negatieve effecten van de ziekte moeten inperken.

Positief effect

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door het degenereren en afsterven van hersencellen. De huidige ontwikkelingen rond het vervaardigen van een medicijn tegen Alzheimer zijn gebouwd op de ‘amyloid-beta-hypothese’. Deze stelt dat amyloid-beta eiwitfragmenten de belangrijkste risicofactor voor de ziekte vormen. En dat het afbouwen van bepaalde amyloid-beta formaties een positief effect op de ziekteprogressie  kan hebben.

Door het succesvol afronden van meerdere, in een vroeg stadium verkerende, grote klinische studies zijn Eisai en partner Biogen tot dusver de enige bedrijven die de amyloid-beta-hypothese hebben gevalideerd en daarmee dus versterkt.

Om een goed rendement te maken op deze belegging en een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk probleem, is het van belang dat het Eisai lukt om tenminste één van haar drie programma’s op de markt te krijgen. Als dat niet lukt, is de research van Eisai niet voor niks geweest – de opgedane kennis zal hoe dan ook het begrip van de ziekte en de behandeling verbeteren.