Betere gezondheidszorg door betaalbare medicijnen

Beleggen in farmaceutische bedrijven doen we met een duidelijk doel. Betaalbare medicijnen leiden tot meer toegankelijke en betere gezondheidszorg en tegelijk tot een duurzame winstgevendheid.

In 2018 hebben we met een aantal farmaceuten gesprekken gevoerd over mogelijke verbeteringen betreffende toegang tot gezondheidszorg. We hebben onder andere met Merck & Co Inc. (Merck) en Pfizer Inc. (Pfizer) besproken hoe zij de toegang tot gezondheidszorg kunnen verbeteren door bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen in ontwikkelingslanden op te leiden. Ook hebben we hen gevraagd een breder assortiment aan producten (ook voor niet-overdraagbare ziekten) in ontwikkelingslanden aan te bieden.  

In 2018 spraken we met dezelfde bedrijven over het introduceren van Pay-for-Performance structuren met aanbieders van gezondheidszorg. Via een dergelijke structuur worden producenten beloond op basis van de effectiviteit van hun medicijnen. In het huidige zorgdebat speelt de prijsstelling van medicijnen de belangrijkste rol, terwijl het juist de zorgkosten zijn die beteugeld moeten worden om het stelsel in stand te houden.

Sterke prikkel

Door producenten meer te vergoeden in het geval van een succesvolle behandeling en minder als een behandeling niet aanslaat, wordt innovatie in de farmaceutische sector beloond. Dit is een sterke prikkel voor fabrikanten om zo effectief mogelijke medicijnen te ontwikkelen en hier ook voor betaald te krijgen, zonder dat dit een te grote druk legt op het zorgstelsel. Ook dwingt het fabrikanten de (maatschappelijke) impact van hun medicijnen goed in kaart te brengen. O.a. Merck en Novartis hebben hier in het verleden reeds stappen in gezet. We vragen andere ondernemingen dit ook te doen.

We hebben farmaceuten gevraagd transparanter te zijn over de prijsopbouw van medicijnen. Een aantal fabrikanten geeft hier meer duidelijkheid over, maar zij gaan wat ons betreft nog niet ver genoeg. Daarnaast hebben we er nogmaals op aangedrongen om toegang tot medicijnen en gezondheidszorg in de beloningssystematiek op te nemen. Een aantal ondernemingen heeft toegezegd dit te gaan doen en hierin in de nabije toekomst over te rapporteren.