Een coalitie tegen misstanden bij kobaltwinning

De energietransitie, en specifiek de transitie naar elektrisch transport, zorgt voor nieuwe dilemma’s bij beleggers. Er komen nieuwe uitdagingen op onze radar waar we als duurzaam pensioenbelegger aandacht aan moeten besteden. Zoals de kobaltwinning voor accu’s van elektrische auto’s.

Kobalt is een belangrijk onderdeel van de accu's van elektrische auto. Uit een rapport van Amnesty International blijkt dat kinderarbeid een groot issue is in de kobalt-toeleveringsketen. Kobaltmijnwerkers worden daarnaast vaak blootgesteld aan hoge niveaus van toxische metalen en de arbeidsomstandigheden in de mijnen zijn slecht.

In 2018 hebben we samen met een grote groep beleggers engagement gevoerd met 15 bedrijven uit de auto- en elektronica-industrie die gebruikmaken van kobalt. We willen deze fabrikanten ertoe aanzetten een sluitend en transparant toeleveringssysteem op te zetten waar geen plaats meer is voor misstanden.

Oproep om streng op te treden

We voerden binnen deze coalitie in 2018 engagement met autofabrikant Daimler, die onder andere Mercedes auto’s produceert. Bij Daimler was, net als bij de andere bedrijven die sterk afhankelijk zijn van kobalt, de herkomst van de grondstof niet bekend. We hebben namens de Kobaltgroep heel concreet gevraagd om de herkomst van de grondstof te melden in hun jaarverslag. Ze zijn hiermee akkoord gegaan. Verder hebben we aangedrongen om streng op te treden bij mogelijke schendingen van mensenrechten.

Daimler was toegankelijk voor gesprek, zeker omdat deze kobalt engagementcoalitie vele honderden miljarden euro belegd vermogen vertegenwoordigde. Het zijn coalities waar multinationals niet aan voorbij kunnen: achter deze enorme kapitalen schuilen de consumenten (zoals onze deelnemers) waar ze zich met hun marketing op richten.