Kritisch volgen van beloningsbeleid

PFZW verwacht van bestuurders dat zij hun best doen om goede resultaten te halen. Daarvoor krijgen zij een vast salaris. Als zij topresultaten halen, mogen ze wat ons betreft nog best een extra beloning krijgen. Soms laten we onze stem horen, zoals bij een voorgestelde salarisverhoging bij ING.

ING maakte op 7 maart 2018 bekend het salaris van de CEO te willen verhogen met maar liefst 50% naar ruim € 3 miljoen. Na deze aankondiging hebben we ons hier publiekelijk tegen uitgesproken. We verwachten dat ING als systeembank rekening houdt met haar maatschappelijke rol.

ING heeft het voorstel ter verhoging van de beloning van de CEO later teruggetrokken. Tijdens de AVA in april is onze zorg herhaald en hebben we aangedrongen dat de bank een uitgebreide consultatie opzet over het beloningsbeleid. Bovendien is er gesproken over het gebrek aan diversiteit op het hoogste niveau van de bank. ING heeft beloofd aandeelhouders in een brede consultatie te betrekken.

Andere bedrijven

Ook gingen we in gesprek met de circa 12 ondernemingen in de portefeuille met de meest excessieve beloningen. In 2018 sprak PFZW onder andere met McKesson, de grootste distributeur van medicijnen in Amerika. In antwoord op de zorgen die PFZW sinds 2016 heeft geuit, heeft de onderneming haar beloningsbeleid verbeterd door de lange termijn component van het beloningsbeleid structureel naar beneden bij te stellen. De Duitse onderneming BASF heeft aangekondigd haar beloningsbeleid niet meer te staven op historische doelen, maar haar beloningsbeleid alleen te baseren op toekomstige doelen. Tot slot heeft CVS Health aangekondigd het beloningsbeleid meer prestatie-afhankelijk te maken door de beloning in aandelen te verbinden aan concretere doelstellingen. Het aantal opties is bovendien afgenomen waardoor het beloningsbeleid minder risicovol is en meer gericht op de lange termijn.