Ranking van tegenpartijen

PFZW werkt veel met strategische tegenpartijen bij financiële transacties. Het gedrag van deze tegenpartijen wordt beoordeeld in een speciaal ontwikkelde ranking.

Onze deelnemers hebben gemiddeld een zeer lange beleggingshorizon en daarmee een groot belang bij de langetermijnuitkomsten van hun beleggingen, zowel in de vorm van de directe financiële uitkomsten (risico en rendement) als in de vorm van de meer indirecte maatschappelijke bij-effecten (leefbare wereld). Veel partijen, vooral op de publieke aandelenmarkt, richten zich meer op de korte termijn. Als pensioenfonds kijken we waar we onze rol als langetermijnbelegger kunnen invullen. We hechten er belang aan dat onze bancaire tegenpartijen transparant zijn over hun business model en het klantbelang centraal stellen.

Onze uitvoeringsorganisatie PGGM heeft een methodologie ontwikkeld om in kaart te brengen hoe de tegenpartijen van onze Treasury en Trading afdelingen hierop sturen. De eerste versie van deze zogenaamde duurzaamheidsladder is in 2016 ontwikkeld en heeft geresulteerd in een ranking van de 14 meest strategische tegenpartijen. Sinds 2016 gebruiken we deze ranking bij de beoordeling van tegenpartijen voor de jaarlijkse Broker Review. Om de tegenpartijen te scoren gebruiken we onder andere data van Sustainalytics, MSCI en Institutional Shareholder Services (ISS).

We hebben met diverse banken gesproken over wat zij zouden kunnen doen om in de komende jaren hoger te scoren, bijvoorbeeld door aan te tonen hoe zij bijdragen aan een verduurzaming van de reële economie en een stabiel financieel stelsel.