Aantal deelnemers

PFZW groeide in aantal deelnemers en werkgevers. Het aantal premiebetalende deelnemers steeg in 2018 met 3,4% tot 1.237.600. Er was groei in alle grote deelsectoren. Het aantal aangesloten werkgevers nam in 2018 met 1000 toe en ligt nu op 24.700. De verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (SPTT) werd overgedragen aan PFZW, waardoor er uiteindelijk ruim 600 nieuwe werkgevers bijkomen. Ook het aantal pensioenen steeg in 2018. Dit is vooral een gevolg van de populatie-opbouw van PFZW; er gaan nu meer mensen met pensioen dan tien jaar geleden.